پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته , نرخ پسته ، نظرات کشاورزان

اقتصاد پسته

  • در هفته ای که گذشت (21 تا 26 اسفندماه 95) در بازار رفسنجان پسته فندقی خندان 32-30 هر کیلو حدود26700 تا 27200 دهن بست فندقی 32-30 هر کیلو حدود21500 تا 21000 تومان معامله می شد. در هفته مشابه سال گذشته (94/12/26) فندقی خندان 28000 تا 28500 دهن بست فندقی 22000 تا 22500 تومان معامله می شد

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

  • امیدوارم سالی که در پیش است برای شما سالی پر برکت همراه با شادی و سلامتی باشد. از شما بخاطر لطفی که دارید و سایت ما را نگاه می فرمایید سپاسگزاریم. کوشش میکنیم در حدی که توانایی داشته باشیم مانند ده سال گذشته بطور مداوم اطلاعات لازم در مورد پسته را ارائه کنیم. خوشحال میشویم اگر پیشنهادهای خودتان را برای ما ایمیل نمایید. برایتان آرزوی توفیق داریم.

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

خدمات کشاورزان

5.99° کمی ابری 1396 شنبه 5 فروردین

طراح پردازش پارسیان © 1392-93