پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته , نرخ پسته ، نظرات کشاورزان

اقتصاد پسته

  • در هفته ای که گذشت (26 تا 31 فروردین ماه 96) در بازار رفسنجان پسته فندقی خندان 32-30 هر کیلو حدود 28500 تا 29000 دهن بست فندقی 32-30 هر کیلو حدود22500 تا 23000 تومان معامله می شد در ضمن معاملات بسیار کم انجام شد. در هفته مشابه سال گذشته (95/1/26) فندقی خندان 29000 تا 28500 دهن بست فندقی 22500 تا 23000 تومان معامله می شد

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

  • امیدوارم سالی که در پیش است برای شما سالی پر برکت همراه با شادی و سلامتی باشد. از شما بخاطر لطفی که دارید و سایت ما را نگاه می فرمایید سپاسگزاریم. کوشش میکنیم در حدی که توانایی داشته باشیم مانند ده سال گذشته بطور مداوم اطلاعات لازم در مورد پسته را ارائه کنیم. خوشحال میشویم اگر پیشنهادهای خودتان را برای ما ایمیل نمایید. برایتان آرزوی توفیق داریم.

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

خدمات کشاورزان

29.87° آسمان صاف 1396 دوشنبه 4 اردیبهشت

طراح پردازش پارسیان © 1392-93