پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


جلسه : 1398/05/15 گرمازدگی و آفتاب سوختگی در درختان پسته 1398/5/26

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده­ایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده­ ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.

گرمازدگی و آفتاب سوختگی در درختان پسته

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما به میزان بیشتر از حد تحمل گیاه (۳۸-۳۵ درجه سانتی گراد بسته به نوع رقم ) در صورتی که تداوم داشته باشد سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی بر روی میوه پسته می گردد. در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است، سلول های بافت پوست سبز و گاهی پوست استخوانی میوه از بین رفته و حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده می شود. جنین اکثر میوه هایی که دچار آفتاب سوختگی می شوند، سقط شده و این میوه ها به صورت پوک و نیمه مغز در زمان برداشت مشاهده می گردند. ارقام مختلف پسته حساسیت های متفاوتی به عارضه یاد شده دارند. در بین ارقام مهم تجاری پسته، رقم ممتاز حساس ترین و رقم اکبری مقاوم ترین رقم به این عارضه می باشند . درختانی که دچار آفتاب سوختگی می­ شوند، در شهریور ماه زمانی که هوا خنک می شود پس از انجام آبیاری دوباره سبز می شوند.

عواملی که در ایجاد خسارت آفتاب سوختگی و شدت آن مؤثرند عبارتند از:

1: شدت و طول مدت تابش خورشید و افزایش دمای محیط: هرچقدر مدت زمان تابش خورشید بیشتر باشد خسارت گرما هم بیشتر می­باشد.

2: عواملی که تشعشعات خورشیدی را زیاد می کنند: به عنوان مثال زمانی که هیچ علفی در باغ وجود نداشته باشد تشعشعات خورشیدی بیشتر شده و آفتاب سوختگی بیشتر اتفاق می افتد.

3: رطوبت نسبی کم

4: کم بودن پوشش گیاهی

5: کم بودن ضخامت پوست سبز و پوست استخوانی

6: هرس شدید: هرس شدید باعث لخت شدن درختان شده، میوه ها در معرض تابش شدید خورشید قرار می گیرند و خسارت آفتاب سوختگی بیشتر می شود.

7: عدم رعایت جهت مناسب ردیف های کاشت با توجه به شرایط اقلیمی و عرض جغرافیایی: در ردیف های شمالی جنوبی خسارت بیشتر می باشد.

8: خسارت آفاتی نظیر سن ها ، پروانه پوست خوارو پروانه میوه خوار باعث صدمه دیدن پوست سبز و پوست استخوانی شده و حساسیت میوه به آفتاب سوختگی را افزایش می دهد، همچنین خسارت پسیل پسته باعث ریزش برگ ها و کم شدن پوشش برگ درخت شده و خسارت گرما بیشتر می شود

9: بیماری های گیاهی: ، بیماری هایی همچون گموز و نماتد باعث ریز شدن برگ ها و کاهش پوشش برگی و اختلال در جذب و حرکت مواد غذایی و در نتیجه افزایش خسارت آفتاب می شوند.

10: آبیاری نامنظم و تنش آبی: در باغاتی که دور آبیاری بالا دارند خسارت گرما بیشتر است. در این باغات برای کاهش گرما می توان به صورت هفتگی درختان را با آب شیرین و در هوای خنک آب پاشی کرد.

11: بارش باران و سم پاشی و محلول پاشی نابهنگام بر روی میوه ها در زمان تابش آفتاب شدید در ماه های تیر و مرداد ، باعث ایجاد قطرات آب بر روی پوست سبز می شود . این قطرات آب مانند ذره بین عمل کرده و باعث تشدید آفتاب سوختگی می شوند .

12: کمبود کلسیم حساسیت میوه به آفتاب سوختگی را افزایش می دهد.میوه پسته به علت دارا بودن بافت استخوانی ،نیاز زیادی به کلسیم دارد. در باغاتی که کمبود کلسیم وجود دارد خسارت گرما بیشتر است.

13: مسمومیت ازت در میوه پسته حالتی شبیه به آفتاب سوختگی دارد، با این تفاوت که از نوک بعضی از دانه ها صمغ خارج می شود .

حاشیه سوختگی برگ در درختان پسته

دلیل این عارضه مسمومیت به عناصری همچون سدیم، کلر و بور تشخیص داده شده است. برای رفع این مشکل می توان در زمستان از گچ استفاده کرد. همچنین هرس شاخه های سیاه شده می تواند در بهبود این عارضه کمک کند.

در مناطقی که دور آبیاری طولانی است اگر در خرداد و تیر ماه از کود سرپاش استفاده شود این عارضه تشدید می شود. در این مناطق نوبت کود سرپاش خرداد را می توان در ابتدای فصل استفاده کرد.

علائم این عارضه به صورت حاشیه سوختگی برگ می باشد که این سوختگی به تدریج پیشرفت کرده و تمام برگ را در بر می گیرد.

در مناطقی که آب شور است یعنی EC بالای 16000 دارند یکدفعه یک شاخه خشک می شود. این شاخه ها را پس از خنک شدن هوا در مهر ماه هرس کنید.

در مناطقی که شوری بالاتر است آفتاب سوختگی بیشتر دیده می شود.

جمع کردن خاک در کنار طوقه باعث می شود که تمام نمک های وسط بازه به سمت طوقه و جایی که خاک جمع شده است حرکت کنند.

معرفی و بررسی علل ریزش جوانه های گل در باغ های پسته:

در تیر و مرداد ریزش های جوانه زیاد می شود و علت آن:

در مرحله مغز رفتن میوه پسته اکثر مواد فتوسنتزی (قند و کربوهیدرات) وارد خوشه می شوند، به دلیل تخلیه عناصری مانند ازت و پتاسیم از برگ و جوانه های مجاور خوشه، وارد خوشه می شود و این عناصر در اختیار ریشه  گیاه قرار نمی گیرد. عدم تامین مواد غذایی برای ریشه موجب توقف رشد ریشه می گردد.

عوامل ریزش جوانه ها:

1- مقدار محصول

2- رقم پسته

3- نوع پایه

4- وضعیت دما

5- وضعیت تغذیه

از جمله عوامل موثر بر کنترل شیمیایی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1: زمان سم پاشی : سمپاشي بايد بر عليه مرحله حساس (ضعیف) و خسارتزای آفت انجام شود مثلا در مورد پسیل پسته سمپاشي بايد بر عليه پوره هاي سنين پايين آفت و عمدتا پوره هاي سنين 1 تا 3 انجام گردد، همچنین سم پاشی باید زمانی انجام شود که جمعیت آفت در حد سطح زیان اقتصادی باشد، به عنوان مثال: سطح زیان اقتصادی در مورد آفت پسیل پسته در رقم اکبری و احمدآقایی: 5 تا 7 پوره روی هر برگچه و در رقم فندقی : 10 تا 12 پوره روی هر برگچه می باشد.

2. نوع سم:

3:  نحوه سم پاشی:"

عوامل موثر بر سم پاشی

1. اندازه قطرات سم: اگر قطر قطرات سم کوچکتر از حد مطلوب باشد دچار باد بردگی شده و اگر بزرگتر از حد مطلوب باشد از روی سطح برگ سر خورده و روی زمین می افتد (آلودگی محیط زیست، افزایش مصرف سم). در صورتی که قطرات درشت باشند احتمال برخورد آن با آفت کاهش می یابد، اما قطرات ریزتر سطح بیشتری را در بر گرفته و احتمال برخورد با هدف را افزایش می دهد.

2. دمای هوا و تابش خورشید: در روز، قطرات محلول سم در حدود 20 ثانیه روی درخت ماندگاری دارد، در حالی که در شب این زمان به 20 دقیقه افزایش می یابد.

3. سرعت باد: سم پاشی در زمان وزش باد موجب افزایش بادبردگی و تبخیر سریع سم می شود. سرعت ایده آل باد در زمان سم پاشی 2 تا 10 کیلو متر درساعت می باشد.

از مزایای انجام سم پاشی در شب:

كاهش وزش باد و هواي خنك شبانه

در شب حشرات آفت تحرک كمتري دارند و تقريباً ساکن هستند.

اثرات زيست محيطي و خطرات سمپاشي براي افراد و شهروندان در شب کمتر است.

4. شوری و اسیدیته آب

شوری یا EC بالا و PH نامناسب باعث تجزیه سم می شود. از آنجا که در سموم کشاورزی علاوه بر ماده موثر، مواد افزودنی و نگهدارنده هم وجود دارد و همه این مواد به شوری و PH نامناسب حساس هستند، بنابراین در زمان ساخت محلول سم باید از آب شیرین استفاده کرد.نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید