پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


جلسه : 1398/06/12 تغذیه قبل از برداشت 1398/6/16

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آوردهایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده‌ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.

ازت

ازت اصلی ترین عنصر در رشد درختان پسته می باشد و با توجه به اینکه قسمت عمده ای از مغز پسته پروتئین است(20%) لذا کمبود این عنصر کمیت و کیفیت محصول پسته را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

  علائم کمبود:

1.کاهش رشد رویشی درخت

2.کاهش تعداد دانه در خوشه

3.ریزش جوانه های گل

4.زردی برگها در شاخه های بارده و خزان قبل از فصل

نحوه و زمان مصرف:

این کود به دلیل حلالیت زیاد حتما باید بصورت گندم پاش در سطح خاک پاشیده شوند همچنین آبشویی اشکال معدنی این عنصر زیاد بوده و براحتی می تواند از دسترس ریشه خارج شود لذا این کودها را باید در سه نوبت در اختیار گیاه قرار داد:

1.اسفند ماه (آخرین آب قبل از سبز شدن درختان)- 50% ازت مصرفی باید در این زمان به درخت داده شود که بهتر است از فرم آمونیوم (NH4+4 ) استفاده شود چون جذب این فرم ازت بستگی به دمای هوا ندارد و در هوای سرد نیز قادر به جذب شدن می باشد. این مرحله می تواند ضمن رشد رویش کافی موجب افزایش دانه در خوشه شود.

2.خرداد ماه (فاز مغز)- 25% ازت مصرفی باید در این زمان به درخت داده شود. چون قسمت عمده ای از مغز را پروتئین (اسیدهای آمینه) تشکیل می دهد که برای ساختن آن نیاز به مقدار زیاد ازت دارد و کمبود ازت در این زمان موجب زردی برگ؛ ریزش جوانه های گل و سال آوری در درخت می شود.

3.شهریور ماه( آخرین آب قبل از برداشت محصول)- 25% ازت مصرفی باید در این زمان داده شود. که بهتر است از فرم نیترات(NO3 ) استفاده شود چون باید سریعا قبل از خزان درختان جذب شود کمبود ازت در این زمان موجب ریز شدن دانه ها (افزایش انس)، دهن بست بودن و تاخیر رشد در سال آینده شود.

تذکر 1- در سالهای کم محصول (OFF ) نوبت دوم (خرداد ماه) باید حذف و یا خیلی کم شود.

تذکر2- در خاک های شور و قلیا (میکروموس EC>8000 ) بهتر است در هر3 مرحله فوق فقط از کودهای سولفات آمونیوم استفاده شود.

تذکر3- برای درختان زیر 8 سال (غیر بارور) باید کود ازته را از  اسفند ماه تا پایان تیر ماه همراه با هر نوبت آبیاری به میزان خیلی کم مصرف نمایند.

تذکر4- چنانچه ازت را به شکل آلی در اختیار گیاه قرار داد نیاز به استفاده ازدر چند نوبت نیست و فقط سالانه با یک نوبت مصرف نیاز گیاه برآورده می شود چون ایت ازت در اثر سوخت و ساز مواد آلی و فعالیت میکرو ارگانیسم آزاد شده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می گیرد.

تذکر5- مقدار مصرف این کود بستگی به میزان آب (دور و عمق آبیاری ) داردو هرچه میزان آب مزرعه کمتر شود ما باید از کود ازته کمتری استفاده کنیم در غیر اینصورت موجب پژمردگی برگ و میوه در ماههای گرم سال (تیر و مرداد) سقط جنین و سوختگی میوه می شود.نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید