پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


آفتاب سوختگی وناخندانی میوه پسته 99/3/20 1399/3/22

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده­ایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده­ ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.


ناخندانی میوه پسته

شدت تابش نور خورشید و افزایش دما به میزان بیشتراز حد تحمل گیاه (38-35 درجه سانتی گراد بسته به نوع رقم) در صورتی که تداوم داشته باشد سبب ایجاد عارضه آفتاب سوختگی بروی میوه پسته می گردد. در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است، سلول های بافت پوست سبز و گاهی پوست استخوانی میوه از بین رفته و حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده می شود. جنین اکثر میوه هایی که دچار آفتاب سوختگی می شوند، سقط شده و این میوه ها به صورت پوک و نیمه مغز در زمان برداشت مشاهده می گردند. ارقام مختلف پسته حساسیت های متفاوتی به عارضه یاد شده دارند. در بین ارقام مهم تجاری پسته، رقم ممتاز حساس ترین و رقم اکبری مقاوم ترین رقم به این عارضه می باشند. درختانی که دچار آفتاب سوختگی می شوند. در شهریورماه زمانی که هوا خنک می شود پس از آبیاری دوباره سبز می شوند.
عواملی که در ایجاد خسارت آفتاب سوختگی و شدت آن موثرند عبارتنداز:

1- شدت و طول مدت تابش خورشید و افزایش دمای محیط : هر چقدر مدت زمان تابش خورشید بیشتر باشد خسارت گرما هم بیشتر می باشد.

2- عواملی که تشعشعات خورشیدی را زیاد می کنند: به عنوان مثال زمانی که هیچ علفی در باغ وجود نداشته باشد تشعشعات خورشیدی بیشتر شده و آفتاب سوختگی بیشتر اتفاق می افتد.

3- کم بودن ضخامت پوست سبز و پوست استخوانی

4- کمبود کلسیم حساسیت میوه به آفتاب سوختگی را افزایش می دهد. میوه پسته به علت دارا بودن بافت استخوانی، نیاز زیادی به کلسیم وجود دارد خسارت گرما بیشتر است.

5- هرس شدید: هرس شدید باعث لخت شدن درختان شده، میوه ها در معرض تابش شدید خورشید قرار میگیرند و خسارت آفتاب سوختگی بیشتر می شود.

6- خسارت آفاتی نظیر سن ها، پروانه پوست خوار و پروانه میوه خوار باعث صدمه دیدن پوست سبز و پوست استخوانی شده و حساسیت میوه به آفتاب سوختگی را افزایش می دهد، همچنین خسارت پسیل پسته باعث ریزش برگ ها و کم شدن پوشش برگ درخت شده و خسارت گرما بیشتر می شود.

7- بیماری های گیاهی: بیماری هایی همچون گموز و نماتد باعث ریزشدن برگ ها و کاهش پوشش برگی و اختلال در جذب و حرکت موادغذایی و در نتیجه افزایش خسارت آفتاب می شود.

8- آبیاری نامنظم و تنش آبی: در باغاتی که دورآبیاری بالا دارند خسارت گرما بیشتر است. در این باغات برای کاهش گرما می توان به صورت هفتگی درختان را با آب شیرین و در هوای خنک آب پاشی کرد.

9- بارش باران و سم پاشی و محلول پاشی نابهنگام بروی میوه ها در زمان تابش آفتاب شدید در ماه های تیر و مرداد، باعث ایجاد قطرات آب بروی پوست سبز می شود. این قطرات آب مانند ذره بین عمل کرده و باعث تشدید آفتاب سوختگی می شوند.

10- عدم رعایت جهت مناسب ردیف های کاشت با توجه به شرایط قلیمی و عرض جغرافیایی

11- مسمومیت ازت در میوه پسته حالتی شبیه به آفتاب سوختگی دارد. با این تفاوت که از نوک بعضی از دانه ها صمغ خارج می شود.

برای کاهش خسارت آفتاب سوختگی می توان:

1- در باغ های با دور آبیاری بالا ردیف ها را یک در میان آبیاری کرد.

2- در هنگام عصر آب پاشی با آب شیرین انجام شود.

3- وجود کمی پوشش گیاهی زیر درختان می تواند خسارت آفتاب سوختگی را کاهش دهد. وجود پوشش گیاهی دمای سطح خاک و تشعشع از سطح خاک را کاهش می دهد.

4- قطع استفاده از کودهای سرپاش

5- استفاده از کودهای پتاسه

6- استفاده از سایبان ( استفاده از این روش هزینه بالایی دارد و درحال بررسی می باشد).

7- قطع محلول پاشی هانظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید