پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


پیوند 99.3.13 1399/3/21

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده¬ایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم .

پیوند

پیوند زدن عبارتست از متصل کردن دو قسمت گیاهی به نحوی که آن دو قسمت به وسیله رشد در محل اتصال باهم یکی شده و به عنوان یک گیاه مستقل به رشد ادامه دهند. قسمتی که در بالای پیوند قرار دارد پیوندک و قسمت زیرین که ریشه را تشکیل می دهد پایه نامیده می شود.

هرگاه پیوندک تنها از یک جوانه به همراه اندکی از پوست و چوب تشکیل شده باشد، آن را پیوند جوانه می نامند.

انواع روش های پیوند درختان پسته:

1- پیوند لوله ای2- پیوند شکمی3- پیوند اسکنه ای

پیوند اسکنه در قدیم در ایران کاربرد داشته که به تدریج کنار گذشته شده است.

پیوند شکمی:

روش کار در این نوع پیوند بدین ترتیب است که در پوست پایه یک برش عمودی به طول 2/5 سانتی متر زده می شود. سپس در بالا و عمود بر این برش، یک برش افقی به اندازه یک سوم قطر ساقه ایجاد می شود (بطوریکه به شکل T درآید). برای گرفتن پیوندک از گیاه موردنظر نیز برشی 1/5 سانتی متریس زیر یکی از جوانه ها زده شده، سپس برش شیبداری بالای جوانه ایجاد می گردد تا جوانه همراه با پوست (و گاهی با لایه نازکی از چوب ) برداشته شود. جوانه تهیه شده از بالا وارد شکاف ایجاد شده در پوست پایه شده و به سوی پایین هدایت می شود تا جفت شود. سپس آنرا با نخ پنبه ای یا نوار پلاستیکی ویژه می بندند. این نوار نباید آنقدر محکم بسته شود که به پوست پایه آسیب برساند. ضمن آنکه هیچگاه نبایستی روی جوانه بسته شود.

در برخی از شرایط ممکن است شیره گیاهی پس از ایجاد شکاف از گیاه خارج شود و روی پیوندک را بپوشاند و مانع جوش خوردن پیوند گردد. برای رفع این مشکل از پیوند شکمی واژگون استفاده می شود. در این صورت شکاف افقی را در پایین شکاف عمودی به شکل T معکوس می زنند تا شیره گیاهی در صورت خروج، به پیوندک آسیبی نرساند. در این حالت پیوندک از پایین وارد شکاف می گردد.

پیوند لوله ای:

در این روش پیوند، برای گرفتن پیوندک، پوست درخت را به شکل استوانه یا لوله ای که طول آن حدود 1-2 سانتی متر بوده و روی آن فقط یک جوانه قرار دارد جدا ساخته و پیوندک را جدا می کنند. برای آماده سازی پایه، انتهای پایه را قطع می کنند و پوست آنرا تا محلی که پیوندک باید قرار گیرد بر می دارند. سپس پوست استوانه ای حامل جوانه را از بالا روی پایه گذاشته، انقدر می لغزانندتا به محلی که قطر پایه وپیوندک یکی باشد، برسد. در این نوع پیوند، لایه های زاینده کاملا با یکدیگر تماس داشته و پیوندک و پایه بدون بستن به یکدیگر می چسبند. این نوع پیوند را بروی شاخه هایی که کمتر از یک سانتی متر قطر دارند، می زنند و شرط لازم جهت موفقیت، آن است که پایه و پیوندک تقریبا هم قطر باشند. در غیر اینصورت پوست استوانه ای پیوندک را در طرف مقابل جوانه پیوندک، شکاف طولی می دهند تا بتوان لوله استوانه ای پیوندک را باز کرد. در این حالت آن را پیوند حلقوی می گویند.

آماده سازی پایه، برای تهیه پیوندک و انجام عمل پیوندزنی:

در اسفندماه، نهال های 2 تا 3 ساله پسته در زمین اصلی سربرداری می شوند. پس از رشد جوانه های جانبی بسته به نوع آرایش تنه درخت، 1تا 3 شاخه جانبی روی پایه اصلی نگهداری می شود و سایر شاخه ها حذف و روی شاخه های باقی مانده عملیات پیوند انجام می گیرد. در پیوند لوله ای هم اندازه بودن قطر پایه و پیوندک ضروری است.به این منظور ابتدا پایه و شاخه مناسب پیوندک انتخاب می شود. لازم است عمل پیوند در ارتفاع 50 تا 80 سانتی متری پایه انجام شود و نهال به صورت تک تنه هدایت می شود.

زمان مناسب برای پیوند پایه های پسته:

- بهترین زمان برای پیوند اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد یعنی هنگامی که پوست درخت به راحتی جدا می شود که به نام پیوند " جو دوسر" معروف است، می باشد.

- پیوند خواب که در شهریورماه زده می شود بیشتر روی نهال ها در خزانه مرسوم است.

- پیوند بهاره که در زمان بیدار شدن درخت قابل انجام است بیشتر روی درختانی زده می شود که در خرداد سال قبل عملیات پیوند آنها موفقیت آمیز نبوده است.

عملیات پس از پیوندزنی:

پس از پیوندزنی آبیاری باید منظم باشد و به فاصله هر 14 روز یکبار انجام گیرد. جوانه ها وپاجوش هایی که از زیر محل پیوندک روی پایه تشکیل می شوند باید قطع گردند. حدود 15 تا 20 روز پس از عملیات پیوندزنی، با اطمینان یافتن از جوش خوردن پیوند، نوار پیوند باز شود.

نکات فنی و مهم پیوندزنی:

- نیمه اسفندماه بهترین زمان سربرداری درختان پسته جهت پیوندزنی است که در این موسم نهال ها باید از ارتفاع 50 تا 80 سانتی متری سربرداری شوند.

- هنگام سربرداری درختان بزرگ ( مسن) جهت پیوندزدن باید ضمن حفظ یک شاخه به عنوان آب کش، درخت از ارتفاع 80 تا 100 سانتی متری بریده شود.

- یک نوبت آبیاری اضافه در فروردین یا اردیبهشت جهت رشد بهتر درختان سربرداری شده به عملیات پیوندزنی کمک کرد.

- چنانچه در اسفندماه موفق به سربرداری و آماده سازی درختان جهت پیوندزنی نشده باشید می توان از " پیوند بدنه ای یا شکمی" استفاده نمود.

- برای درختانی که در سال جاری پیوند می شوند از کود ازته استفاده نکنید.

- چنانچه قصد تغییر پیوند درختان بالغ را دارید روی هر درخت حداقل 12 پیوند بزنید.

- حداقل تا یک هفته پس از پیوند زدن آبیاری انجام نشود.

- محل درخت نر را در زمان پیوند زدن مشخص کنید.

- سعی شود برای هر رقم درخت نر مخصوص همان رقم به منظور تضمین همزمانی درگلدهی پیوند شود.

- درخت نر را طوری در باغ به صورت زیگزاگ تعیین موقعیت کنید که فاصله دو درخت نر بیش  از 40 متر نباشد.

- تا زمانی که طول پیوندک ها به 10 سانتی متر نرسیده است شاخه های اضافه را حذف نکنید.

- هرگز پیوندک را روی پایه هایی که خشبی و محکم نشده اند نزنید.نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید