پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

پسته ابطحی

اخبار پسته ، تازه ترین های پسته

نظرات کشاورزان


سن سبز پسته 99.3.20 1399/3/21

مقدمه: آنچه در ادامه می آید نظرات حاضرین شرکت کننده در جلسه است. ما نظری در مورد درستی و نادرستی آنها نداریم. نظراتی را آورده­ایم که در جلسه مخالف نداشته اند. نام ارائه کننده نظر را نیاورده­ ایم. انتظارمان این است که با آوردن این نظرات شما هم اظهار نظر نموده باعث روشنی قسمت های ناروشن کشاورزی پسته بشوید. از شما تقاضای مساعدت داریم.    

سن های سبز پسته:

سن ها دارای قطعات دهانی زننده-مکنده هستند و به طور مستقیم از میوه پسته تغذیه می کنند. در میان سن هایی که از میوه پسته تغذیه می کنند (سنک، سن قرمز و سن های بدبو) فقط سن های بدبو در مرحله پس از سفت شدن پوست استخوانی هم موجب خسارت به دانه ها می شوند. از میان سن های بدبو، سن سبز یکدست و سن سبز با لکه سفید، هرساله و به طور گسترده در باغ های پسته مشاهده می شوند.

1- سن سبز با لکه سفید:

حشرات کامل به رنگ سبز با لکه سفید یا زرد به شکل قطره آب در ناحیه انتهای سپرچه می باشند. زمستان را بصورت حشرات کامل در مناطق کوهستانی و زیر بوته های وحشی نظیر درمنه، قیچ و ... سپری می کنند. این سن ها اواسط فروردین از دیاپوز (خواب زمستانی) خارج شده و روی بوته های درمنه، قیچ و ... تخم ریزی می کنند. در اواخر بهار با خشک شدن میزبان های وحشی به سمت باغ های پسته حمله کرده و ابتدا از علف های هرز و سپس از میوه تغذیه می کنند.

2- سن سبز یکدست:

حشرات کامل به صورت یکدست به رنگ سبز می باشند. زمستان گذرانی به صورت حشرات کامل در زیر پوستک تنه درختانی نظیر گز، سنجد، پده و ... در اطراف باغ های پسته می باشند. ممکن است از اوایل بهار روی خوشه ها ظاهر شده و از میوه تغذیه کند.

نحوه ی خسارت:

سن های سبز (حشرات بالغ و نابالغ) قادرند از مرحله تشکیل میوه تا پس از سفت شدن پوست استخوانی و تا زمان برداشت به میوه های پسته خسارت بزنند. خسارت سن ها در مرحله پس از سخت شدن پوست استخوانی پنهان باقی می ماند. به این معنی که ممکن است خسارت آن ها از نظر ظاهری مشخص نبوده و علامتی از فرو بردن جای نیش روی پوست رویی پسته بوجود نیاید و فقط با بازنمودن دانه و معاینه مغز خسارت سن مشخص گردد.

خسارت سن های سبز روی میوه پسته به سه صورت دیده می شود که عبارتند از:

1- از زمان تشکیل میوه تا قبل از سخت شدن پوسته استخوانی:

تغذیه سن ها در این مرحله باعث سیاه شدن و ریزش میوه ها در ابتدای فصل می گردد و در سطح داخلی میوه ها شبکه های تورمانند سفید رنگی مشاهده می شود.

2- از مرحله سخت شدن پوست استخوانی تا مغز بندی میوه ها:

تغذیه سن از جنین در حال رشد سبب پوکی و اسفنجی شدن جنین و تغذیه از میوه هایی که مغز رشد کرده دارند سبب ایجاد لکه های نکروزه فرورفته قهوه ای رنگ بروی مغز می گردد.

3- در مرحله مغز بستن سن ها قادر به انتقال قارچ Nematospora Coryli نیز بوده و بیماری ماسوی پسته (ماستی شدن اطراف مغز) را بوجود می آورند.

نحوه ردیابی سن ها در باغ:

1- استفاده از تله های نوری در شب: بیشتر گونه های سبز به طرف نور چراغ جلب می شوند.

2- تکاندن و بررسی خوشه های متراکم نزدیک به زمین

3- بررسی درختچه ها و علف های هرز میزبان

روش های کنترل سن ها:

مبارزه غیر شیمیایی

- اجتناب از کندن و از بین بردن علف های هرز میزبان ( اسفند، زاروغ، اسفندسگ و شور) در زمان هجوم سن ها

- اجتناب از کندن و از بین بردن میزبان های وحشی در مناطق کوهستانی و دشت های اطراف

- از بین بردن علف های هرز در اوایل فصل رشد قبل از هجوم سن ها به سمت باغ های پسته و در اواخر فصل برداشت برای از بین بردن مکان های زمستان گذرانی ( با شخم های پائیزه و بهاره)

مبارزه شیمیایی

استفاده از سموم شیمیایی به تراکم جمعیت آفت و مراحل رشد گیاه و میوه بستگی دارد و در صورت لزوم برای مبارزه با سن های پسته می توان از افوریا 200 سی سی در هزار و فنیتروتیون (سومیتیون) 2تا 2/5 در هزار استفاده نمود.

- لازم به ذکر است که در مواقع سم پاشی باید علاوه بر درختان پسته علف های هرز داخل باغ های پسته نیز سم پاشی شوند.نظرات کاربران


ارسال پیام
 
  
 
 
کد را وارد کنید